top of page

Meststoffen landbouw

NPK samengestelde meststof

NPK 9-3-16+3MgO+8SO3
Samengestelde meststof met een lage stikstof (N) inhoud en een hoge kali of potas inhoud(K). Deze meststof is uitermate geschikt voor de bemesting van paarden- en schapenweiden.
Verpakking: 25kg / LOS

NPK 16-0-10+6MgO
Samengestelde meststof met een hoge stikstof (N) inhouden een lager aandeel aan kali of potas (K).
Verpakking: 25kg / LOS

Kalkcyanamyde Perlka

Combineert de werking van kalk en organisch gebonden stikstof. Zorgt voor een verhoogde weerstand van de gewassen tegen ziekten en een goede bodemvruchtbaarheid. Werkt ook uitstekend tegen onkruid en verwekkers van plantenziekten.
Kalkcyanamide is ook toepasbaar op weideland om parasieten te verwijderen. Na behandeling van gronden met kalkcyanamide dient steeds een minimum wachttijd van 3 weken gerespecteerd te worden voor terug
ingebruikname van de teeltgrond of
weideland ! 

KAS 27%+4MgO

Kalkammonsalpeter of KAS is een stikstofhoudende kunstmest in korrelvorm die de plantengroei stimuleert.

Formule: stikstof totaal 27 % - 13,5 % NO3 - 13,5 % NH4

Dit product kan enkel verkocht worden aan professionele gebruikers met een BTW en/of landbouwnummer. 

bottom of page